„Korabniki. Zarys dziejów” Jadwiga Pierzchała

Monografia Korabnik

Korabniki doczekały się swojej monografii. Monografii, która swoje powstanie zawdzięcza potrzebie poznania historii ziemi rodzinnej i próbie odnalezienia tożsamości społecznej.

Siłą zarysu dziejów Korabnik są rzetelnie zgromadzone i opracowane materiały źródłowe. Autorka korzystała z archiwaliów, ale także czerpała swoją wiedzę wywiadów przeprowadzonych z mieszkańcami i działaczami społecznymi związanymi z gminą.

Zebrany materiał umożliwił szczegółowy opis położenia geograficznego i architektury Korabnik oraz odtworzenie historii, najpierw wsi, a od 1973 roku osiedla korabnickiego. Autorka szczegółowo pochyla się nad historią miejscowości podczas okupacji i po wojnie. Warto zwrócić uwagę na ciekawe opisy ważnych miejsc i obiektów architektonicznych w Korabnikach, które uzupełniają ich fotografie.

Istotna jest także historia szkolnictwa w Korabnikach. Historia, która rozpoczyna swój bieg w ubiegłym stuleciu w chałupie państwa Nazimów. Oddzielne rozdziały monografii są poświęcone historii Dworu, wybitnym mieszkańcom miejscowości, miejscowym organizacjom społecznym czy kulturze ludowej.

Monografia Korabnik jest nie tylko rzetelnym źródłem wiedzy o tej miejscowości, ale także pozwala uświadomić sobie wagę i wartość lokalnej historii.